چهارشنبه ۱۰/ شهریور /۱۴۰۰ ۰۱:۳۳:۵۷
ملکان
  • مدیریت پسرانه:صفر عباس زاده
  • تلفن:04137822851
  • فکس:04228221174
  • آدرس:خ امام خ فرعی استقلال جنب مطب دکتر شیرازی

  • مدیریت دخترانه:مریم شیرمحمدزاده
  • تلفن:04137822851
  • فکس:04228221174
  • آدرس:خ امام خ فرعی استقلال جنب مطب دکتر شیرازی
  • سازمان مرکزی
مقام معظم رهبري: جوانان در هر برههاي از تاريخ كشورها و ملتها، ميتوانند يكي از مهمترين مراكز سعادت يك ملت باشند،علت هم اين است كه جوان از طهارت فطري برخوردار است.
لینک های مفید
--> --> --> --> --> -->